Thursday, January 19, 2017

letusshare-ctpayong: Harta yang membelenggu kita...

letusshare-ctpayong: Harta yang membelenggu kita...: Arwah bapak pernah berkata, dia tidak meninggalkan tanah pusaka walaupun se hasta. Dia mahu kami sekolah tinggi-tinggi dan mencari kehidupan...

No comments:

handphone aku xde kompas